Status #13882

a placeném a velmi kvalitním ! webu Jardy Chvátala najdete [...]


Habřina
via Ubuntu - Czech Republic - Morava
a placeném a velmi kvalitním ! webu Jardy Chvátala najdete celý video seriál speciálně věnovaný ubuntu hnutí a přednášené workshopy Michaelem Tellingerem
http://matrix-2001.cz/clanek-d…
Please login to make a comment

© 2014 - 2019 Prepare For Change
Prepare For Change is powered by Coeō © 2014 - 2019 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap