Status #11958

tak lidi, co byli na setkání, hlaste se, zatím je [...]


Habřina
via Ubuntu - Czech Republic - Morava
tak lidi, co byli na setkání, hlaste se, zatím je nás tady asi 5 statečných v diskusích - hopla do toho
čus Radka
Radka S
tvoříme vlastní realitu!! odhoďte strachy, obavy, nízká sebevědomí, všichni mají svoji hodnotu, všichni mají svůj originální přístup k životu a když to dáme dohromady - dokážeme to tvořit opravdově a s radostí...
Tuesday 24 May 2016, 20:03:03
Please login to make a comment

© 2014 - 2019 Prepare For Change
Prepare For Change is powered by Coeō © 2014 - 2019 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap