Status #11915

Welcome, let's get together and make Amsterdam and the world [...]


Amsterdam, Noord-Holland
via ESG - Netherlands - Amsterdam
Welcome, let's get together and make Amsterdam and the world a better place!
Wednesday 7 September 2016, 17:36:39
Thursday 8 September 2016, 07:51:18
MahaRainbowStarseedAvatar
Hallo ontwaakte Mensen ,
Hello waked up people ,

Is er een plek waar jullie samen mediteren ?
Is there A place where you people meditate together ?

Groet van Sandro
Friday 13 January 2017, 18:08:13
[deleted user]
Hallo Amsterdammers, als Nederlandse, nu wonend in Engeland, heb ik op 4 juli Onafhankelijkheidsdag, het volgende initiatief genomen:
https://prepareforchange.coeo.cc/…
Welkom om jullie ervaringen te delen in de commentaar ruimte onder deze post in coeo.cc
Als Pastinakel ben ik ook hier met de naam Marian Baghor. Cheers
Thursday 6 July 2017, 01:10:30
Cleopatra Mimo
Hallo Amsterdammers... wanneer jullie gezamenlijk iets gaan ondernemen, ben ik van de partij! Love and Light!!! Always <3
Tuesday 11 July 2017, 15:56:07
[deleted user]
Als je op het wereldbolletje klikt, Martinus, vind je een map met alle lokaties van coeo.cc leden.
Ook Amsterdammers. Ondertussen maak ik Z.W. Engeland onveilig... ahem.. a happy place :)
Tuesday 11 July 2017, 20:22:59
[deleted user]
En daarbij reik ik je ook de Nederlandse versie van de brief aan, bestemd voor personen met authoriteit
binnen de gemeenschap of buurt. Tevens een algemeen hulpmiddel voor protocol tijdens verstoring van
infrastructuur en paniek onder bewoners, plus een opsomming van wat er speelt rondom de voor-
bereidingen richting The Event en de periode direct erna: http://nl.communityleadersbrief.org/…
Tuesday 11 July 2017, 21:27:18
Martinus
Thanks all, keep on holding the light! Much love
Saturday 15 July 2017, 12:08:56
[deleted user]
En als je wilt, Martinus, temidden van alle orbs in de lucht houden laat me weten hoe samenwerking in Amsterdam verloopt
in het contact leggen met mensen die open staan voor verandering.
Dat kan je doen in de vorm van een commentaar onder https://prepareforchange.coeo.cc/…
Dank je!
Saturday 15 July 2017, 12:43:40
Please login to make a comment

© 2014 - 2019 Prepare For Change
Prepare For Change is powered by Coeō © 2014 - 2019 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap