Status #11134

Ako ste u mogućnosti i želite doprinijeti razvoju Ubuntu-a u [...]


Velika Gorica, Zagrebačka županija
via Ubuntu - Croatia
Ako ste u mogućnosti i želite doprinijeti razvoju Ubuntu-a u Hrvatskoj, dođite na naš prvi Meetup u Zagrebu.
http://meetup.com/Ubuntu-movem…
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 Prepare For Change
Prepare For Change is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap